Pryzen der Schilderyen, Teekeningen, Prenten, Beelden, enz., uitmakende het beroemd en uitmuntend Kabinet van Wylen den Heere Gerret Braamcamp, benevens de namen der Heeren Koopers, alles verkocht door de makelaars Philippus van der Schley, Jan de Bosch, Jeronimusz., Cornelis Ploos van Amstel, J.C.Z., Hendrik de Winter, en Jan Yver, den 31 July 1771 in het Logement, Het Wapen van Amsterdam

Catalogue de vente

Date
[1771]
Période
18e siècle
Sujet
Vente. Art. Amsterdam. 1771-07-31
Collection. Art. Braamcamp, Gerret
Format
1 vol. (15 p.) : front.
Source
Cote du microfilm : Mfilm 35 1771 07 31 (bobine 15)
Lieu de publication
Te Amsteldam
Editeur
By Johannes Smit
Langue du document
Néerlandais
Date de numérisation
2012
Nombre de vues
10
Cote
NUM CV01062_17710731
Bibliothèque d'origine
Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet
Corpus
Imprimés > Catalogues de vente > 18e siècle


Documents similaires