Catalogus van zeer belangrijke verzamelingen antiquiteiten oude en moderne schilderijen ; Daarbij komen voor 1ste het Nederlandsche erfdeel van de beroemde Ferd. Langenberg collectie te Goch gothieke sculptures, 2de een deel van de Martin Hurst collectie, unique specimen in famille rose en verte porselein, meerendeels afgebeeld in het standaardwerk The Book of Famille Rose, door Dr. G. C. Williamson, waaraan is toegevoegd, 3de de bekende Amsterdamsche collectie D., eveneens geëmailleerd porselein van de hoogste qualiteit w.o. zeer veel Porcelaine de Commande, 4de een geldersche collectie werken van grootmeesters uit de Hollandsche school (17de eeuw) en de Romantische school, 5de moderne kunst uit den luxueusen boedel H. Jamin te Rotterdam, wegens vertrek naar elders […] waarvan de openbare verkooping zal plaats hebben op Dinsdag 9, Woensdag 10 en Donderdag 11 Mei 1939 aanvangende des voormiddags te tien uur in het Algemenn verkooplokall, Vischstraat 17, Dordrecht

Catalogue de vente

Auteur
Firma A. Mak
Date
1939
Période
20e siècle
Sujet
Vente. Art. Dordrecht. 1939-05-09
Collection. Art. Langenberg, Ferd.
Collection. Art. Hurst, Martin
Collection. Art. Jamin, H.
Format
1 vol. (68 p.) : ill. ; in-4°
Source
Cote de l’original : VP 1939/237 ; Cote du microfilm : Mfilm 35 1939 05 09 (bobine 613)
Lieu de publication
[S.l.]
Editeur
[s.n.]
Note
La maison de vente A. Mak fut fondée en 1839 ; Les frères Anton et Siem Jacob Mak créèrent une succursale à Amsterdam en 1919, qui exista jusqu’en 1974 ; La maison de Dordrecht existe toujours
Note de contenu
Contient 21 planches ; Une présentation de la vente et un ordre des vacations se trouvent en début de catalogue
Langue du document
Allemand
Date de numérisation
2012
Nombre de vues
57
Cote
NUM CV01735_19390509
Bibliothèque d'origine
Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet
Corpus
Imprimés > Catalogues de vente > 20e siècle


Documents similaires