Naauwkeurige Notitie van het uitmuntend Cabinet Schilderyen, Beelden en Beeldwerken, Teekeningen en Prenten nagelaaten by wylen den Heere Gerret Braamcamp, het welk verkogt is op Woensdag den 31 July 1771 en volgende dagen, in 't groot Logement, Het Wapen van Amsterdam, behelzende de numero's en namen der Meesters, volgens de catalogus, met een beknopte beschryvinge der Stukken, waar agter gevoegd zyn de naamen der respective Koopers en pryzen, waar voor dezelve zyn verkogt, alles conform aan 't contraboek op de verkoopinge gehouden

Catalogue de vente

Date
1771
Période
18e siècle
Sujet
Vente. Art. Amsterdam. 1771-07-31
Collection. Art. Braamcamp, Gerret
Format
1 vol. (94 p.)
Source
Cote du microfilm : Mfilm 35 1771 07 31 (bobine 15)
Lieu de publication
Te Amsterdam
Editeur
By C.W. Röpcke
Langue du document
Néerlandais
Date de numérisation
2012
Nombre de vues
48
Cote
NUM CV01061_17710731
Bibliothèque d'origine
Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet
Corpus
Imprimés > Catalogues de vente > 18e siècle


Documents similaires